неизказан

неизказан
прил. - неизречен, неиздуман
прил. - неописуем, неизразим, невъобразим, чудесен, чуден, божествен, дивен, възхитителен, хубав, удивителен, рядък
прил. - неизличим, неизгладим, незабравим
прил. - неопределен, неясен, неконкретен
прил. - неказан, неизразен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • възхитителен — прил. удивителен, очарователен, чуден, прелестен, прекрасен, пленителен, омаен, заслепителен, обаятелен, дивен, превъзходен, необикновено хубав, неописуем, неизказан прил. безупречен, безукоризнен, отличен, безукорен, съвършен прил. великолепен,… …   Български синонимен речник

  • дивен — прил. хубав, прелестен, красив, чуден, чудесен, очарователен, чаровен, омаен, обаятелен, вълшебен, великолепен, удивителен, възхитителен, прекрасен, чудноват, приказен, неизказан …   Български синонимен речник

  • невъобразим — прил. невероятен, невъзможен, невиждан, нечуван, неимоверен, немислим, изумителен, изненадващ, неправдоподобен, неописуем, неизказан прил. непоносим, възмутителен прил. неизразим прил. нежелателен прил. необикновен, огромен, колосален …   Български синонимен речник

  • неизразен — прил. неказан, неизказан, неизречен прил. скрит, таен, необясним, смътен …   Български синонимен речник

  • неизразим — прил. неизказан, неописуем прил. дивен, чуден, чудесен, божествен прил. невъобразим прил. противен, гаден …   Български синонимен речник

  • неизречен — прил. неизказан, неопределен, неясен, неконкретен прил. неказан, неизразен …   Български синонимен речник

  • неказан — прил. неизказан, неизречен, неизразен …   Български синонимен речник

  • неконкретен — прил. неизречен, неизказан, неопределен, неясен …   Български синонимен речник

  • неописуем — прил. неизказан, неизразим, невероятен, неправдоподобен, невъобразим, необикновен прил. чудесен, чуден, божествен, възхитителен прил. голям, грамаден прил. рядък, невиждан прил. противен, гаден …   Български синонимен речник

  • неопределен — прил. несигурен, неточен, неустановен, съмнителен, объркан, колеблив, неясен, мътен, мъгляв, смътен, тъмен, нерешен, неокончателен прил. уклончив, двусмислен, неразбираем прил. висящ, неуреден прил. междинен, трудно определим прил. мъчноопределим …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”